Új Ptk. nagykommentár modul

Ezeknél a rendelkezéseknél nemcsak a jogszabály indokolását, hanem a nemzetközi tapasztalatokat, a magyar magánjogban korábban ismert intézmények esetén a korábbi gyakorlatot és irodalmat, valamint a bírói gyakorlatot is feldolgozzák a szerzők. A kommentár célja mindenekelőtt a gyakorlat segítése, de a kommentár bőséges kitekintést ad a jogtörténeti előzményekre, és a jogtudományi álláspontokra is. A szerzői gárda, amely vegyesen áll a kodifikációs bizottság tagjaiból, a Kúria bíráiból, ügyvédekből, ügyvédként is működő egyetemi oktatókból, valamint az adott területhez közel álló intézményeknél dolgozó szakemberekből, garancia a színvonalas tartalomra.