OptiJUS

Ugrás a szolgáltatások videó ismertetőjéhez
 
Az OptiJUS teljes adatbázisa összességében több, mint 200 ezer magyar joganyagot, 100 ezret meghaladó európai uniós joganyagot és több, mint 160 ezer magyar (Alkotmánybírósági, Kúriai, Ítélőtáblai, egyéb bírósági, Közbeszerzési és Versenytanácsi határozatot) döntvényt tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, és a Bírói Gyakorlat Füzetek, amelyek egy-egy jogterületet vesznek górcső alá a jellemző bírósági döntéseket elemezve. Emellett az adatbázis több, mint 1500 iratmintát tartalmaz.

Az OptiJUS több keresőfelülettel rendelkezik. A magyar jogszabályoknak, az EU-s anyagoknak, a bírósági döntéseknek, az önkormányzati hatásköröknek, a bibliográfiai adatbázisnak, a TEÁOR és FEOR jegyzéknek külön keresője van, amelyek az adott anyag specialitásaihoz igazodnak, például bírósági döntések esetén lajtstromszámra vagy a bíró nevére történő keresési lehetőség. Ezen felül külön keresőfelületről érhetőek el a közlönyök lapszámai, valamint saját keresője van a tárgyszavak szerinti és az egyes jogszabályok kapcsolatait listázó keresésnek.

Az OptiJUS alapszolgáltatás tartalmazza a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályokat és az ott megjelent egyéb anyagokat. Megtalálhatóak továbbá az ágazati közlönyök anyagai, a törvényjavaslatok és a törvények indokolásainak szövegei, a Kúria irányítási eszközei, a Kúriai Döntésekben közzétett BH-k 1975-ig, valamint a NAV jogalkalmazást segítő anyagai. Szintén az alapszolgáltatás részeként ügyfeleink rendelkezésére áll az OptiJUS Nyomtatványkitöltő program.

Az OptiJUS Idegennyelvű Jogi Adatbázis több száz jogszabályt, nemzetközi egyezményeket, legfelsőbb bírósági és kúriai iránymutatásokat, jogegységi határozatokat, iratmintákat, a TEÁOR kódokat, a Vámtarifát és a Jegybanki Alapkamat jegyzéket tartalmazza angol és – a fontosabb anyagokat tekintve – német nyelven.

Döntvénymodulban a joggyakorlat széles körű megismerését a 150 ezret meghaladó, több szempont szerint kereshető bírósági döntés biztosítja. Az  ehhez kapcsolódó Ítéletkereső pedig egy speciális, kifejezetten a bírósági ítéletek és végzések könnyű és gyors felkutatására kifejlesztett kereső.

A 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja elérhető az Új Ptk. nagykommentár modulban. A kommentárban a szerzők bemutatják azokat a rendelkezéseket, amelyek jelentősen változtak a korábbi szabályozáshoz képest, vagy épp teljesen újként kerültek beiktatásra.

A Nagykommentár modul 33 jogszabályi kommentárt tartalmaz, melyeknek szerzői a Kúria bírái és a jogtudományok jeles képviselői közül kerülnek ki.

Az Adó TB modul a Saldo Zrt.-vel kötött együttműködés keretében különböző jogszabályi magyarázatokat tartalmaz.

Az Adózási és Számviteli magyarázatok lényege, hogy a leggyakoribb, a vállalkozások működését érintő adózási, számviteli és munkaügyi problémákat nem jogszabály-magyarázatként közli, hanem témakörönként gyakorlatorientáltan, lényegre törően, egyszerű nyelvezettel és szabályos felépítettséggel.

Hatásköri jegyzék modul az önkormányzatok és szerveik, valamint intézményeik több, mint 300 jogszabályban felsorolt több ezer feladatát tartalmazza lekérdezhető adatbázis formájában.

Az EU modul az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) megjelent uniós joganyagot tartalmazza magyar nyelven.

Nagy Iratmintatár modul egy jogágakra bontott dokumentumtár. Az alapszolgáltatásban szereplő anyagokkal együtt több, mint 1500 iratmintát tartalmaz.

Az Intelligens Nyomtatványkitöltő modul a cégeljáráshoz szükséges cég- illetve változásbejegyzési nyomtatványokat tartalmazza. Az intelligens nyomtatványkitöltőben Változásbejegyzési nyomtatvány kitöltése esetén lehetőség van meghatározott cégadatok automatikus beillesztésére.

Az online szolgáltatás igénybevételéhez nincs szükség telepítésre és frissítésre: a web-böngészőből egy felhasználónév-jelszó párossal vehető igénybe.