Nagykommentár modul

​A modul az alábbi nagykommentárokat tartalmazza.
Ugrás a szolgáltatások videó ismertetőjéhez

A modulban jelenleg elérhető nagykommentárok:
 1. Kommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényhez (Alap OptiJUS része)
  szerkesztette: Osztovits András
  szerző: Baross Gergely, Bán Dániel, Bereczky Sára, Bodnár Zsuzsanna, Bodzási Balázs, Boóc Ádám, Csécsy Andrea, Csöndes Mónika, Fabó Tibor, Fézer Tamás, Fuglinszky Ádám, Károlyi Géza, Kiss Nikoletta, Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán, Németh Kinga, Pomeisl András, Sándor István, Villám Krisztián, Virág Csaba
 2. Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez;
  Szerkesztette: Osztovits András
  szerző: Bereczky Sára, Mohácsi Máté, Molnár Judit, Nyilas Anna, Osztovits András, Pomeisl András, Pribula László, Surányi-Farkas Sára, Villám Krisztián, Virág Csaba
 3. Kommentár a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényhez
  szerkesztette: Osztovits András
  szerző: Kiss Nikolett, Osztovits András, Pomeisl András, Villám KrisztiánAndrás
 4. Kommentár a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényhez
  szerző: Osztovits András
 5. Kommentár a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényhez
  szerkesztette: Osztovits András
  szerző: Bodnár Zsuzsanna, Fézer Tamás, Metzinger Péter, Osztovits András
 6. Kommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényhez
  szerkesztette: Osztovits András
  szerző: Molnár Judit, Nyilas Anna
 7. Kommentár a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényhez
  szerző: Dessewffy Anna, Papp-Lada Beáta
 8. Nagykommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez
  szerkesztette: Osztovits András
  Szerző: Bereczky Sára, Osztovits András
 9. Kommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez
  szerző: Madai Sándor, Papp-Lada Beáta
 10. Kommentár a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényhez és a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelethez (Adó TB modul része is) – a felhasználási jogot a Saldo Zrt. biztosítja
  szerző: Matlné Kisari Erika, Széll Zoltánné
 11. Kommentár az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvényhez (Adó TB modul része is) – a felhasználási jogot a Saldo Zrt. biztosítja
  szerző: H. Nagy Dániel, Gellértné Zombori Krisztina, Szabó Judit, Tóth György
 12. Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez
  szerző: Papp-Lada Beáta
 13. Kommentár az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényhez
  szerző: Papp-Lada Beáta
 14. Kommentár a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényhez
  szerző: Papp-Lada Beáta
 15. Kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez
  szerző: Nádas György, Nádasné Rab Henriett, Sipka Péter, Siposné Bíró Noémi, Zaccaria Márton Leó
 16. Kommentár a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényhez
  szerző: Siposné Bíró Noémi, Nádasné Rab Henriett, Sipka Péter, Nádas György
 17. Kommentár a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényhez
  szerző: Papp-Lada Beáta
 18. Kommentár a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényhez
  szerző: Kis Anikó, Rácz Anita
 19. Kommentár a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényhez
  szerző: Papp-Lada Beáta
 20. Kommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez
  szerkesztette: Polt Péter
  szerző: Békés Ádám, Blaskó Béla, Czencz Zoltán, Csák Zsolt, Elek Balázs, Gál István László, Gellér Balázs József, Kőhalmi László, Lajtár István, Miskolczi Barna, Polt Péter, Szűcs András, Török Zsolt, Vaskuti András
 21. Kommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényhez
  szerző: Dely Levente, Pintér István, Oláh László
 22. Kommentár a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényhez
  szerző: Madai Sándor, Pápai-Tarr Ágnes
 23. Kommentár a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez
  szerző: Madai Sándor
 24. Kommentár a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényhez
  szerző: Madai Sándor
 25. Kommentár az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelethez
  szerző: Madai Sándor
 26. Kommentár a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. törvényhez (Alap OptiJUS része)
  szerző: Madai Sándor, Mónusné Kiss Katalin, Papp-Lada Beáta
 27. Kommentár az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényhez
  szerző: Dessewffy Anna, Papp-Lada Beáta
 28. Kommentár a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvényhez
  szerző: Papp-Lada Beáta
 29. Kommentár a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényhez
  szerző: Veszprémi Bernadett
 30. Kommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez
  szerző: Papp-Lada Beáta
 31. Kommentár a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényhez
  szerző: Mónusné Kiss Katalin
 32. Kommentár a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényhez
  szerző: Tordai Gábor
 33. Kommentár a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényhez
  szerző: Papp-Lada Beáta

A modulban jelenleg elérhető Bírói Gyakorlat Füzetek:

 1. Végrendelet
  szerző: Orosz Árpád
 2. Társasági jogviták
  szerző: Fézer Tamás
 3. Házassági vagyonjog
  szerző: Bereczky Sára
 4. Közlekedési bűncselekmények
  szerző: Karsai Krisztina
 5. Szomszédjogok
  szerző: Villám Krisztián
 6. Perújítás a polgári perben
  szerző: Bereczky Sára
 7. Általános szerződési feltételek
  szerző: Nemessányi Zoltán
 8. Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések
  szerző: Orosz Árpád
 9. A csalás
  szerző: Madai Sándor
 10. Bizonyítás a polgári perben
  szerző: Metzinger Péter
 11. Ingatlan-nyilvántartás
  szerző: Kovács András
 12. Felülvizsgálat polgári perekben
  szerző: Osztovits András, Villám Krisztián
 13. Az előzetes döntéshozatali eljárás magyar tapasztalatai
  szerző: Simonné Gombos Katalin
 14. Hibás teljesítés
  szerző: Bartal Géza, Farkas Attila
 15. Tulajdonjog megszerzése eredeti szerzésmóddal
  szerző: Orosz Árpád
 16. Sajtó-helyreigazítás
  szerző: Pribula László
 17. Közbeszerzési perek
  szerző: Dudás Gábor, Tátrai Tünde
 18. Fizetésképtelenségi eljárások
  szerző: Osztovits András
 19. ÁFA-perek 
  szerző: Heinemann Csilla
 20. Orvosi kártérítés
  szerző: Pribula László